วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ปัญหาสื่อลามกกับวัยรุ่นไทย

ปัญหาสื่อลามกกับวัยรุ่นไทย
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์(ดร.โทนี่)
www.drsuthichai.com
                นับวันปัญหาสื่อลามกกับวัยรุ่นไทย นับวันยิ่งมีมากขึ้น รุนแรงขึ้น กว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็น หนังสือลามก  ภาพยนตร์ลามก  เกมส์ลามก อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เรื่องลามก ฯลฯ 
                ถ้า จะให้กระผมเขียนถึงปัญหาสื่อลามกกับวัยรุ่นไทย คงต้องใช้เวลานานและไม่สามารถบรรยายได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากปัญหาสื่อลามกกับวัยรุ่นไทย มันมีความเกี่ยวโยงกับอีกหลายปัญหาเหมือน เชือกที่มีปม หลายปม ติดกัน แก้ปมหนึ่ง ออกก็ติดอีกปมหนึ่ง 
                ปัญหาสื่อลามกกับวัยรุ่นไทย มันไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ  เช่นปัญหาการเลี้ยงดู  ปัญหาด้านการศึกษา  ปัญหาเรื่องของบริโภคนิยม  ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัญหาเรื่องเพศ ฯลฯ
                ดังจะเห็นได้จากหัวข้อข่าวต่างๆ ตามหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง และสื่อต่างๆ 
          -“ รวบ 3 นักศึกษาสาว ขายตัวทาง HI5 อ้างหลงผิด-ใช้เงินฟุ่มเฟือย  
           - รายการ คม ชัด ลึก ประจำวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ตอน "ขายตัว สวิงกิ้ง-ความเหลวแหลกวัยรุ่น" ได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวมาพูดกันในรายการ เพื่อร่วมเสนอทางออกของปัญหา
          -รวบแม่เล้าสาว ม.2พาเพื่อนส่งเสี่ยขายตัว จากหนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่นิวส์ 
          และมีอีกหลากหลายข่าวตามสื่อต่างๆ
ปัญหาเหล่านี้ มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของปัญหาสื่อลามก และมักทำให้ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้น กังวลใจไม่ใช่น้อย เรามาพูดถึงเรื่องปัญหาสื่อลามกต่อดีกว่า
                เรา ต้องยอมรับกันว่าวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ทางสื่อลามก เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ทำให้กระผมอดเป็นห่วงไม่ได้เนื่องจากสื่อลามก ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง ไม่ใช่ของจริง แต่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบ เลยทำให้เกิดการอยากลองขึ้น แล้วก่อให้เกิดการกระทำไปในทางก่อเหตุ ก่อคดีต่างๆขึ้นในสังคมไทย โดยเลียนแบบสื่อลามก เช่น สื่อหนัง x  ปัจจุบัน มีประเภทข่มขืน การมีสัมพันธ์ทางเพศกันในครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ ฯลฯ
            จากการวิจัยของเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง ความคิดเห็นต่อสื่อลามก : กรณีศึกษาประชาชนอายุระหว่าง 15-60 ปี ในเขต กทม. เมื่อวันที่ 3-7 พค.2550 พบว่า 47.5 % ติดตามสื่อลามกเมื่ออายุ 15-17 ปี  ซึ่ง 33.8 บอกว่า อยากรู้อยากลองเรื่องเพศ โดย 92 % ระบุว่าสื่อลามกทำให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และกว่า 87.6 %  บอกว่าสื่อลามกส่งเสริมการคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศ ขณะที่ 76.5 % เห็นภาพหรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมทางเพศ โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ส่วนอีก 72.4 % เห็นจากการดูวิดิโอ/วีซีดี นอกจากนี้ 68.2 %
ยังบอกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อทางเพศที่เป็นปัญหาต่อเยาวชนสูงที่สุด
สำหรับแนวทางในการแก้ไข คงต้องมีการร่วมมือกันหลายๆ หน่วยงาน เช่น
รัฐบาล ควรออกกฎหมายควบคุมสื่อลามก เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์  พระราชบัญญัติสิ่งพิมพ์
พระราชบัญญัติโทรทัศน์ ฯลฯ พร้อมทั้งมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ปกครอง  ควรหาเวลาให้ลูก หากิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ให้เด็กทำ ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวในบ้าน  ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องรับแขกไม่ไว้ในห้องนอนของเด็ก พร้อมทั้งเก็บสื่อลามกที่ผู้ปกครองบริโภคไว้ในที่มิดชิด
สถาบันการศึกษา ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา จัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กเช่นมีสโมสร ชมรมต่างๆ มากขึ้นสื่อมวลชนและร้านค้า   สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวหรือข้อมูลในทางสร้างสรรค์ พยายามเซ็นเซอร์ภาพที่ส่อไปในทางลามก หรือไม่ลงภาพดังกล่าว  ร้านค้า ไม่ขายหนังสือ vcd dvd หรือเกมส์ลามกให้แก่เด็กและเยาวชน    สื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ ถ้าบริโภคสื่อเป็นประจำในด้านใดเป็นประจำ คนนั้น ก็อาจถูกล้างสมองได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ แนวคิด รวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ ดังนั้นสื่อลามก สามารถล้างสมองของวัยรุ่นไทยได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น